Home / Integritetspolicy

Intergritetspolicy – Kalhälls Marin & Motor AB

 

Kallhälls Marin & Motor AB (559087-0753) följer dataskyddsförordningen
GDPR, som syftar till att reglera hur företag behandlar personuppgifter, som
är den information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person.

All form av personuppgiftshantering räknas enligt lag som behandling, det
gäller oavsett om man använder automatiserade system eller inte. Exempel
på behandling är insamling, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Insamling och behandling av personuppgifter
Personuppgifter får behandlas om man har en så kallad rättslig grund. GDPR
stödjer olika syften för behandling av personuppgifter där behandlingen av
personuppgifter grundas på samtycke, berättigat intresse/intresseavvägning,
fullgörande av avtal/juridisk grund eller rättslig förpliktelse.

Vi samlar in och behandlar information när det finns ett uttryckligt, berättigat
syfte. Kunduppgifter erfordras för att ge bästa möjliga service, fullgöra avtal
och åtaganden, inklusive ekonomiska förehavanden såsom fakturering och
bokföring. Vi kommer inte samla in mer information än vad vi behöver för att
tillhandahålla våra tjänster till dig.

För att kunna hantera: beställningar, köp, returer, reklamationer, fordons-
information,
garantier (produkter), påminnelser om tjänster, historisk information (tidigare,
köp, service, betalnings-/och kredithistorik)
behöver vi samla in en del
information. Det kan även gälla om du gör en förfrågan om en produkt eller tjänst
vi säljer. Eller integrerar på våra sociala medier. Köper eller erhåller finansiering
av en vara eller tjänst när du kontaktar oss per mail, telefon eller brev.

Vi behandlar även data om ägda/köpta fordon samt personuppgift så som namn
och e-postadress för att kunna marknadsföra och bjuda in till för dig intressanta
produkter, tjänster eller event. Personuppgifter behandlas också för att kunna
hantera våra produkter, tjänster, event, tävlingar och enkäter.

Information du ger till oss:

  • Kontaktuppgifter – Namn, adress, personnummer, telefonnummer,
    e-postadress
  • Fordonsinformation – Märke, modell, serienummer, chassi-/skrovnummer,
    registreringsnummer (trailer)
  • Betalinformation (t ex bankkonto)

Vi kan komma att dela information för att kunna utföra våra åtagande gentemot dig
som kund t ex gällande garantiåtagande eller ägarregistrering, komma att överföra till
eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer och underleverantörer. Vi
vidtar alla legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras
säkert. Ingen information kommer att säljas till tredje part.

Vi sparar uppgifter för ändamål som vi redovisat ovan och för ett syfte, det är generellt
nödvändigt för att ingå ett avtal med oss. Eftersom de uppgifter som vi behandlar har
olika syften, sparas de också under olika lång tid alternativt raderas efter avslutat ärende.

Information som härrörs till ekonomi, fakturering och bokföring sparas enligt bokföringslagen.
Information som vi använder för eventuella nyhetsutskick eller marknadsföring kommer
behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera, begär att ta bort uppgifterna
eller så raderas de efter avslutat ärende i de fall vi anser att lagring inte är relevant.

Kallhälls Marin & Motor AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av våra våra parters
personuppgifter och vill ni utnyttja er rätt att ändra felaktiga uppgifter (om ni t ex bytt
telefonnummer), ta del av de uppgifter vi har om er eller avsäga er marknadsföring eller har
synpunkter på vår behandling av era personuppgifter kontaktar ni oss via mail på maria@kallhallsmarin.se

Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i
strid med dataskyddsförordningen.

Uppdateringar av denna policy kan komma att uppdateras och kommer då publiceras på denna webbsida.
Senaste uppdateringen är 24.02.14.